www.chinaview.cn 2006-03-25 15:17:12

  Editor: Mu Xuequan
http://news.xinhuanet.com/english/2006-03/25/content_4344027.htm